HundguidenFörsäkring

Redaktionen4 månader sedan4 min

Försäkring

Basen i alla hundförsäkringar är veterinärvårdsförsäkringen. Därutöver är egentligen allt tillägg, även om försäkringsbolag ofta paketerar vanliga tillägg i ett “hundförsäkringspaket” för att göra valet enklare för dig.

Veterinärvård är inte statligt subventionerad, såsom sjukvård för oss människor är. Det betyder att det är hundägaren som behöver stå för alla kostnader, vilket kan bli kostsamt om man inte har en försäkring. När man väljer försäkring till sin hund finns några saker att ta hänsyn till.

Veterinärvårdsförsäkring

Veterinärvårdsförsäkring omfattar såväl undersökning som behandling om din hund drabbas av sjukdom eller olycksfall. Försäkringen ersätter upp till en viss summa per år.

Livförsäkring

Om man har tecknat en livförsäkring och hunden avlider på grund av sjukdom eller skada kan ersättning betalas ut. Livbeloppet baseras på hundens inköpspris eller aktuella marknadsvärde, för att sedan gradvis minska och sluta gälla vid omkring 8-10 års ålder.

Medicin

Försäkringstillägget för medicin gäller för köp av receptbelagda läkemedel till din hund. Försäkringen ersätter upp till en viss summa per år.

Rehabilitering

Efter ett kirurgiskt ingrepp kan hunden behöva rehabilitering för att återanpassas till ett normalt liv. Försäkringen ersätter upp till en viss summa per år.

Dolda fel

Försäkringstillägget gäller om hunden har medfödd eller annan sjukdom som inte kunnat upptäckas före leverans av hunden. Tecknas vanligtvis av uppfödaren.

Vad betyder begreppen?

Försäkringsbelopp

Det kostnadstak som hundförsäkringen gäller för per år. Ju högre tak man vill ha desto dyrare blir försäkringens premie.

Fast självrisk

Den summa som man själv behöver betala för veterinärbesöket. Kostnader över denna summa bekostas av försäkringsbolaget upp till och med kvarvarande försäkringsbelopp för året. Oftast finns också en rörlig självrisk som man som hundägare behöver betala. Ju lägre fast självrisk man vill ha desto dyrare blir försäkringens premie.

Rörlig självrisk

De flesta försäkringarna har en procentsats man behöver betala på vårdkostnader över den fasta självrisken, normalt omkring 15-25%. Ju lägre rörlig självrisk man vill ha desto dyrare blir försäkringens premie.

Självriskperiod

En självriskperiod innebär att man från ett första behandlingsdatum endast betalar fast självrisk en gång tills att självriskperioden är över, även om veterinärbesöken gäller vård för olika skador eller sjukdomar. Ju längre självriskperiod man vill ha desto dyrare blir försäkringens premie.

Karenstid

Den tid, oftast 20 dagar, som försäkringen inte gäller efter att den tecknats.

Ungefärliga priser på fiktiva fall

Tänk på att kostnaden kan variera då varje fall är unikt och kan kräva en annorlunda behandling. Räknat på en hund på ca 20 kg.

Bokad tid, ej akut

Juvertumör (2 tumörer): veterinärundersökning + metastasröntgen och blodprov. Okomplicerad operation. Ej behov av smärtlindrande plåster. Kan gå hem samma dag. Ca 25 000 kr.

Juvertumör (hel juverrad): veterinärundersökning + metastasröntgen och blodprov. P.g.a. omfattande operation behövs vårddygn post.op. för övervakning och smärtlindring minst 1 dygn. Ca 38 000 kr.

BOAS (plastik trånga näsborrar samt åtgärd gom): veterinärundersökning + operation. Ca 24 000 kr.

TPLO (korsband): veterinärundersökning + röntgen inkl. sedering + operation + post.op. vårddygn (ej rehab eller återbesök inkluderat). Ca 50 000 kr.

Akut, ej bokad tid

Räknat på akut dagstaxa. Kommer hunden in på kväll/natt eller helg blir det mer kostsamt.

Magomvridning: akutundersökning + röntgen + operation + post.op. vårddygn. Ca 70 000 kr.

Corp.al. majskolv (främmande föremål mage/tarm): akutundersökning + röntgen + ultraljud + omfattande operation + post.op. vårddygn. Ca 62 000 kr.

Pyometra (livmodersinflammation): akutundersökning + blodprov + ultraljud + operation + post.op. vårddygn. Ca 48 000 kr.

Radius/ulna-fraktur: akutundersökning + röntgen + operation + smärtlindring + post.op. vårddygn (ej rehab eller återbesök inkluderat). Ca 58 000 kr. Bandagebyten inkl. kontrollröntgen kan tillkomma, mellan 10 000-20 000 kr.

Liknande innehåll

Vad är Hundguiden?

Vad är Hundguiden?

4 månader sedan
1 min
Djurskydd

Djurskydd

4 månader sedan
4 min
Ensamträning

Ensamträning

4 månader sedan
3 min

News Yesterday Today Tomorrow

Nytt.com är Sveriges nya nyhetssajt som låter dig samla alla favorittidningar på ett ställe.

Vi tillhandahåller ett stort antal guider med mängder av information, kostnadsfria räkneverktyg, mallar och dokument att använda fritt. I varje kategori finns många rabatter och erbjudanden från olika företag.

Ansvarig utgivare

Vi är en ny nyhetssajt som grundades 2021, bakom tidningen står Ny Media Sverige AB. Vårt mål är att tillhandahålla snabba nyheter som är relevanta för läsaren.

Ansvarig utgivare: Johan Sandwall
VD: Johan Sandwall

Annonsera

Nytt.com har många olika annonseringsmöjligheter.

För mer information vänligen gå till sidan för annonsering nedan.

Ny Media Sverige AB © All Rights Reserved