NyföretagsamhetAnställa

Redaktionen1 år sedan5 min

Anställa

När ditt företag växer kan det vara svårt att hinna med allt själv. Det kanske är dags att anställa personer som kan ta över delar av dina arbetsuppgifter? Nedan går vi igenom några viktiga saker att tänka på.

Anställa eller anlita en konsult?

Ett synsätt är att anställa för arbetsuppgifter som är direkt relaterade till verksamheten och ta in konsulter endast för stödjande funktioner. Det är ett argument som är lätt att förstå; kärnverksamheten som företaget ska utföra bättre än andra företag vill man ha fullständig kontroll över. Stödjande funktioner finns det andra företag som gör bättre.

Ett annat synsätt är om du behöver ta in en person för en längre period; då har du anledning att fundera över om anställning är den bättre lösningen. Att anställa kan vara ekonomiskt fördelaktigt men är förenat med större åtaganden.

Hur fungerar LAS?

LAS, Lagen om anställningsskydd, begränsar dig som arbetsgivare att säga upp anställda. LAS kan även förhindra arbetsgivaren att välja fritt vid anställning; då en tidigare anställd kan ha förtur till en återanställning.

För att säga upp eller avskeda krävs saklig grund – det vill säga uppsägning på grund av antingen arbetsbrist eller personliga skäl. Oavsett grund behöver arbetsgivaren först ha prövat möjligheten till omplacering. Det förutsätter dock att den anställde har de kvalifikationer som krävs för jobbet som han eller hon omplaceras till.

Arbetsbrist är det vanligaste skälet till uppsägningar och kan uppstå om ett affärsområde läggs ned eller om företaget går med förlust och behöver minska personalstyrkan. Att säga upp någon på grund av personliga skäl innebär att personen har misskött sitt arbete. Det kan exempelvis handla om olovlig frånvaro eller grovt åsidosatta skyldigheter.

Som arbetsgivaren kan du inte säga upp vem som helst om det uppstår arbetsbrist. LAS regler om turordning innebär att den som senast kom in ska lämna först. Rör det sig däremot om ett litet företag med färre än tio personer får arbetsgivaren frångå LAS turordningsregler. Arbetsgivaren får då undanta två arbetstagare som är av extra betydelse.

Växa-stöd – tillfälligt sänkt arbetsgivaravgift för företag som anställer sin första medarbetare

Reglerna innebär att du inte ska betala full arbetsgivaravgift (31,42 procent) utan endast ålderspensionsavgift (10,21 procent) på den ersättning som betalas till den först anställda medarbetaren. Stödet innebär att kostnaden för en månadslön på 25 000 kronor minskar med 5 303 kronor i månaden, vilket motsvarar ca 63 600 kronor för ett helt år.

Enligt Skatteverket är de som kan få växa-stöd:

  • enskilda näringsidkare som inte har betalat ut avgiftspliktig ersättning sedan den 1 januari 2016,
  • aktiebolag som sedan den 1 januari 2017 inte har betalat ut lön eller annan avgiftspliktig ersättning till någon annan än högst en delägare, företagsledare (som kan vara delägare) eller närstående till sådan person,
  • handelsbolag med högst två delägare som sedan den 1 januari 2017 inte har betalat ut avgiftspliktig ersättning.

Vidare ska anställningen omfatta minst tre månader och det krävs att den anställda jobbar minst 20 timmar i veckan. Växa-stödet kan användas i maximalt 2 år och finns kvar till den 31 december 2021. Man behöver inte söka stödet utan fyller endast i de nya i siffrorna arbetsgivardeklarationen.

Minimilön

I Sverige finns ingen lagstadgad minimilön. Den lägsta lönen styrs genom kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter, arbetsgivare och fackföreningar, utan statlig inblandning. Har du som arbetsgivare inte slutit kollektivavtal så finns ingen lägsta lön som du behöver ta hänsyn till. Hur låg en lön får vara följer istället av de regler som gäller för ogiltighet av avtal. Därmed är just lönen en i lag oreglerad överenskommelse mellan arbetstagare och arbetsgivare.

Att ta in en praktikant

Det finns olika anledningar till att ta emot en praktikant till sin arbetsplats. En bra anledning är att det ger dig som företagare möjlighet att lära upp någon som du kan anställa efter praktikplatsen. Det är stor skillnad på anställd och praktikant, bland annat att det normalt sett inte utgår någon lön för en praktikant samt att det handlar om att lära, snarare än att utföra.

Du kan ta in en praktikant som studerar på en utbildning som är relevant för din bransch. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) och Lärande i arbete (LIA) genomförs utanför skolan, på arbetsplatser, och är en obligatorisk del av utbildningarna. APL avser praktik för gymnasieelever medan LIA är yrkeshögskolans benämning på praktik. Praktikanten har rätt till studiestöd samt är försäkrad av skolan. Kraven som ställs på ditt företag kan skilja sig åt mellan olika utbildningar och skolor. Hör av dig direkt till skolorna för att få mer information.

Via Arbetsförmedlingen kan du, genom att erbjuda en praktikplats, hjälpa unga att komma ut i arbetslivet och långtidsarbetslösa att få en nystart. Praktikanten får aktivitetsstöd och är försäkrad av Försäkringskassan. Praktiken kan vara upp till sex månader och du behöver kunna erbjuda praktikanten en handledare eller mentor under praktikperioden. Hör av dig till din lokala Arbetsförmedling för mer information.

Liknande innehåll

Vad är Nyföretagsamhet?

Vad är Nyföretagsamhet?

1 år sedan
1 min
A-kassa

A-kassa

1 år sedan
4 min
Affärsänglar

Affärsänglar

1 år sedan
3 min

News Yesterday Today Tomorrow

Nytt.com är Sveriges nya nyhetssajt som låter dig samla alla favorittidningar på ett ställe.

Vi tillhandahåller ett stort antal guider med mängder av information, kostnadsfria räkneverktyg, mallar och dokument att använda fritt. I varje kategori finns många rabatter och erbjudanden från olika företag.

Ansvarig utgivare

Vi är en ny nyhetssajt som grundades 2021, bakom tidningen står Ny Media Sverige AB. Vårt mål är att tillhandahålla snabba nyheter som är relevanta för läsaren.

Ansvarig utgivare: Johan Sandwall
VD: Johan Sandwall

Annonsera

Nytt.com har många olika annonseringsmöjligheter.

För mer information vänligen gå till sidan för annonsering nedan.

Ny Media Sverige AB © All Rights Reserved