NyföretagsamhetA-kassa

Redaktionen11 månader sedan4 min

A-kassa

Att vara medlem i en a-kassa är en god idé för dig som är företagare. Det är en försäkring som ger anställda rätt till ersättning vid arbetslöshet. Även du som företagare kan få ersättning.

Riksdagen har – till följd av corona – beslutat om tillfälliga regler med högre ersättning i a-kassan till och med december 2022 och vissa lättnader till och med december 2021. Andra tillfälliga regler som gällde under 2020 har upphört. Nedan går vi igenom a-kassans gällande regler för 2021 i sin helhet.

Alla a-kassor är inte för företagare

Det finns 25 arbetslöshetskassor. Vissa kan du gå med i oavsett vilken bransch du är verksam i, medan andra är specialiserade på en viss yrkesgrupp.

Enligt a-kassan räknas man som egenföretagare när man bedriver näringsverksamhet som man har ett väsentligt inflytande över och personligen utför arbete i. Eftersom detta skiljer sig från hur det fungerar för anställda är det inte alla a-kassor som accepterar egenföretagare som medlemmar. Man vill helt enkelt ha kunskap och förstå sina medlemmars arbetssituation.

Det kan vara bra att veta att a-kassan är relativt hård vid bedömning av huruvida en egenföretagare är arbetslös. Detta för att ersättning inte får användas som ett stöd när man bygger sin verksamhet eller för att fylla ut dålig lönsamhet.

Vad krävs för att ha rätt till a-kassa?

Ett grundkrav för alla a-kassor är att du måste ha arbetat i Sverige för att bli medlem. Dessutom krävs:

 1. Medlemskap i minst 12 månader utan avbrott
 2. Att man uppfyller grundvillkoren
  – vara anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen,
  – kunna arbeta minst 3 timmar varje arbetsdag och i genomsnitt minst 17 timmar varje vecka,
  – aktivt söka arbete (stå till arbetsmarknadens förfogande).
 3. Att man uppfyller arbetsvillkoret
  – arbetat minst 60 timmar per kalendermånad under 6 månader. Månaderna behöver inte vara i följd, men de ska ligga inom en period på 12 månader eller
  – arbetat minst 40 timmar per kalendermånad och minst 420 timmar totalt under 6 månader i följd.

När har man rätt till a-kassa?

Det är bra att veta att a-kassan normalt är relativt hård i sin bedömning om huruvida en egenföretagare är arbetslös. Detta för att ersättning inte får användas som ett stöd när man bygger sin verksamhet eller för att fylla ut dålig lönsamhet.

Tillfälliga lättnader har införts till och med december 2021 som innebär att du kan lägga din verksamhet vilande flera gånger utan att det påverkar din rätt till ersättning från a-kassan i framtiden. Du får också vidta vissa åtgärder i din vilande verksamhet och fortfarande betraktas som arbetslös.

Karensdagar

Karensdagar kallas de första dagarna då du är arbetslös men är utan ersättning. En ersättningsperiod inleds alltid med sex karensdagar. Väljer man att lägga ner en lönsam verksamhet blir man, precis som anställda vid egen uppsägning, avstängd från a-kassan i 45 ersättningsdagar. När avstängningen är avslutad påbörjas sex karensdagar och därefter har man rätt till ersättning. Karensdagar kallas de första dagarna då du är arbetslös men är utan ersättning.

Ersättningsnivåer

A-kassa ger dig 80 procent av lönen upp till 33 000 kronor per månad. Har man en högre lön kan det vara en god idé att också införskaffa en inkomstförsäkring som försäkrar lön till högre belopp. Detta gör man också hos sin a-kassa.

Ersättningen baseras på vilket som är förmånligast av: (1) inkomsten enligt senaste beslut om slutgiltig skatt och (2) genomsnittet av inkomsterna från företaget de två åren före det senaste beskattningsåret.

Om verksamheten läggs ner inom 24 månader från det att den startade kan ersättning istället komma att baseras på tidigare inkomst.

Att byta a-kassa

Om du ska byta a-kassa är det viktigt att göra det på rätt sätt så att det inte blir ett avbrott i medlemsperioden. För att ha rätt till a-kassa krävs medlemskap i minst 12 månader utan avbrott. Din nya a-kassa kan hjälpa dig med detta. Det är enkelt att byta.

Arbetslös utan a-kassa?

Om du inte är medlem i en a-kassa eller ännu inte uppfyller villkoren för att ha rätt till a-kassa, har du ändå möjlighet att få något som kallas grundersättning. Summan är 510 kr per arbetsdag och gäller fram till december 2022.

Bra att veta

Ett medlemskap i en arbetslöshetskassa förutsätter inte ett medlemskap i ett fackförbund, eller vice versa.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Liknande innehåll

Vad är Nyföretagsamhet?

Vad är Nyföretagsamhet?

11 månader sedan
1 min
A-kassa

A-kassa

11 månader sedan
4 min
Affärsänglar

Affärsänglar

11 månader sedan
3 min

News Yesterday Today Tomorrow

Nytt.com är Sveriges nya nyhetssajt som låter dig samla alla favorittidningar på ett ställe.

Vi tillhandahåller ett stort antal guider med mängder av information, kostnadsfria räkneverktyg, mallar och dokument att använda fritt. I varje kategori finns många rabatter och erbjudanden från olika företag.

Ansvarig utgivare

Vi är en ny nyhetssajt som grundades 2021, bakom tidningen står Ny Media Sverige AB. Vårt mål är att tillhandahålla snabba nyheter som är relevanta för läsaren.

Ansvarig utgivare: Johan Sandwall
VD: Johan Sandwall

Annonsera

Nytt.com har många olika annonseringsmöjligheter.

För mer information vänligen gå till sidan för annonsering nedan.

Ny Media Sverige AB © All Rights Reserved