För företagareSekretessavtal (NDA)

Redaktionen3 månader sedan1 min

Sekretessavtal (NDA)

När man skriver på ett sekretessavtal förbinder man sig att inte avslöja uppgifter om det som avtalet gäller för en utomstående part. På engelska vanligen non-disclosure agreement (NDA) eller confidential disclosure agreement (CDA).

Det finns både ensidigt sekretessavtal och tvåsidigt sekretessavtal.

Ett ensidigt sekretessavtal används när en part önskar lämna information till en annan part, utan att information röjs. Det kan exempelvis vara så att man vill dela med sig av sin affärsidé och försäkra sig om att den andra parten inte använder den informationen för egen vinning eller om man exempelvis behöver dela information för ett ännu inte sökt patent, utan att röja patentlagstiftingens sekretesskrav.

Ett tvåsidigt (ett ömsesidigt sekretessavtal) sker när samtliga parter tillhandahåller information som är avsedd att förbli hemligt. Ett exempel är om man driver företag ihop och vill förhindra risken att information sprids utanför delägarna.

Kostnadsfri mall Sekretessavtal

Här kan du ladda ner mall för sekretessavtal.

Ladda ner mall för tvåsidigt Sekretessavtal / NDA (kostnadsfritt)

Liknande innehåll

News Yesterday Today Tomorrow

Nytt.com är Sveriges nya nyhetssajt som låter dig samla alla favorittidningar på ett ställe.

Vi tillhandahåller ett stort antal guider med mängder av information, kostnadsfria räkneverktyg, mallar och dokument att använda fritt. I varje kategori finns många rabatter och erbjudanden från olika företag.

Ansvarig utgivare

Vi är en ny nyhetssajt som grundades 2021, bakom tidningen står Ny Media Sverige AB. Vårt mål är att tillhandahålla snabba nyheter som är relevanta för läsaren.

Ansvarig utgivare: Johan Sandwall
VD: Johan Sandwall

Annonsera

Nytt.com har många olika annonseringsmöjligheter.

För mer information vänligen gå till sidan för annonsering nedan.

Ny Media Sverige AB © All Rights Reserved