För företagareMilersättning

Redaktionen5 månader sedan2 min

Milersättning

Använder du bil i tjänsten kan du få kompensation för utlägg av drivmedel. Vi förklarar hur det fungerar och vilka belopp som gäller.

Det är i många yrken vanligt att man använder bil för att ta sig till kunder och möten. Är man företagare är det vanligt att man använder sin privata bil, alternativt att man har en förmånsbil. Då drivmedel endast får betalas direkt av företaget om bilen ägs av företaget och man inte använder den privat mer än högst tio tillfällen och högst 100 mil per år, får du istället kompensation som är tänkt att täcka utgifter som uppstår.

Skattefri milersättning genom traktamente

När du reser med privat bil i tjänsten kan företaget betala ut en skattefri milersättning till dig genom ett traktamente. Ersättning på 18,50 kronor per körd tjänstemil är avdragsgill för företaget och skattefri för mottagaren. Detta är ett schablonbelopp som Skatteverket har fastställt och är tänkt att täcka utgifter för bensin, slitage och andra kostnader.

Följande schablonbelopp för skattefri bilersättning när du reser med bil i tjänsten har Skatteverket fastställt:

  • 18,50 kr per mil för egen bil (oavsett drivmedel)
  • 6,50 kr per mil för förmånsbil (diesel)
  • 9,50 kr per mil för förmånsbil (annat än diesel).

Utgifter för parkering, trängselskatt, broavgifter, färjeavgifter och liknande ersätts separat.

Resor till och från arbetet

Skatteverket om att avdrag för resor med bil till och från arbete kan göras om:

  • avståndet mellan din bostad och din arbetsplats är minst 5 kilometer och
  • du dessutom har gjort en tidsvinst på minst 2 timmar per dag för fram- och återresan, jämfört med om du åkt kollektivt.

Avdrag kan för inkomståren 2020 och 2021 göras för den del av dina utgifter som är högre än 11 000 kronor.


Kostnadsfri mall för Milersättning och Bilersättning

Vi har tagit fram en mall som uppfyller de krav som finns för kompensation för utgifter för drivmedel, slitage och andra kostnader.

Ladda ner mall för Milersättning och Bilersättning (kostnadsfritt)

Liknande innehåll

News Yesterday Today Tomorrow

Nytt.com är Sveriges nya nyhetssajt som låter dig samla alla favorittidningar på ett ställe.

Vi tillhandahåller ett stort antal guider med mängder av information, kostnadsfria räkneverktyg, mallar och dokument att använda fritt. I varje kategori finns många rabatter och erbjudanden från olika företag.

Ansvarig utgivare

Vi är en ny nyhetssajt som grundades 2021, bakom tidningen står Ny Media Sverige AB. Vårt mål är att tillhandahålla snabba nyheter som är relevanta för läsaren.

Ansvarig utgivare: Johan Sandwall
VD: Johan Sandwall

Annonsera

Nytt.com har många olika annonseringsmöjligheter.

För mer information vänligen gå till sidan för annonsering nedan.

Ny Media Sverige AB © All Rights Reserved