Aktiebok

För företagareAktiebok

5 månader sedan1 min

Aktiebok Alla aktiebolag måste upprätta en aktiebok. Här kan du läsa på vad som är viktigt samt ladda ner en mall. Samtliga aktiebolag har aktier och aktieägare. Lagen kräver att aktiebolag för aktiebok över dess aktier och ägare. En aktiebok bör innehålla uppgifter om: Ägarens namn Ägarens adress Ägarens person- eller organisationsnummer Antal aktier Aktieslag Datum för registrering Ifall fysiskt aktiebrev utfärdats. Aktieboken bör skapas så snart alla stiftare har undertecknat stiftelseurkunden. Det är styrelsen...

Aktieägaravtal

För företagareAktieägaravtal

5 månader sedan1 min

Aktieägaravtal Att upprätta ett aktieägaravtal (eller konsortialavtal) är oftast en bra idé i bolag med flera aktieägare. Syftet är oftast att att reglera krav och förhållandet mellan olika aktieägare, och på så sätt minska risken för framtida konflikter. Ett aktieägaravtal är ett avtal som ingås mellan alla eller några ägare i ett aktiebolag. Denna typ av avtal är vanligt förekommande hos mindre företag och syftet är bland annat att minimera risken för framtida konflikter. Innehållet...

Anställningsavtal

Anställningsavtal Ett anställningsavtal kan vara skriftligt eller muntligt, men det är så klart alltid bra att ha det skriftligt. Det här behöver du veta. Vad säger lagen? Ett anställningsförhållande uppkommer så snart ett avtal om arbete har träffats. Anställningsavtal kan vara muntligt som skriftligt, men arbetsgivaren måste skriftligt informera om villkor av väsentlig betydelse för anställningen (anställningsvillkor) senast en månad efter att den anställda har påbörjat arbetet. Det är därför lämpligt att ändå upprätta ett...

Konsultavtal & uppdragsavtal

Konsultavtal & uppdragsavtal Ett konsultavtal (också kallat uppdragsavtal) bestämmer förhållandet mellan en konsult och en uppdragsgivare. Innehåller bland annat bestämmelser om ersättning, vad uppdraget omfattar och vem som får rättigheterna till arbetsresultatet. Vad är skillnaden mellan ett Uppdragsavtal och Anställningsavtal? Ett uppdragsavtal används när ett projekt eller uppdrag kräver att man tar in en utomstående från företaget för att arbeta. Det innebär därför att uppdragsavtalet är inte en form av anställning och därför inte täckt...

Milersättning

För företagareMilersättning

5 månader sedan2 min

Milersättning Använder du bil i tjänsten kan du få kompensation för utlägg av drivmedel. Vi förklarar hur det fungerar och vilka belopp som gäller. Det är i många yrken vanligt att man använder bil för att ta sig till kunder och möten. Är man företagare är det vanligt att man använder sin privata bil, alternativt att man har en förmånsbil. Då drivmedel endast får betalas direkt av företaget om bilen ägs av företaget och man...

Reseräkning & traktamente

Reseräkning & traktamente När du är ute och reser i tjänsten kan du ha rätt till traktamente, som ska täcka de ökade levnadskostnaderna under tjänsteresan. Du måste alltid övernatta minst en natt för att kunna betala ut ett skattefritt traktamente. Vad är traktamente? Ett traktamente är en skattefri ersättning som gäller för upp till ett visst schablonbelopp, bestämt av Skatteverket. Hur mycket den skattefria ersättningen är baseras på resmål, där det finns ett förutbestämt belopp...

Sekretessavtal (NDA)

Sekretessavtal (NDA) När man skriver på ett sekretessavtal förbinder man sig att inte avslöja uppgifter om det som avtalet gäller för en utomstående part. På engelska vanligen non-disclosure agreement (NDA) eller confidential disclosure agreement (CDA). Det finns både ensidigt sekretessavtal och tvåsidigt sekretessavtal. Ett ensidigt sekretessavtal används när en part önskar lämna information till en annan part, utan att information röjs. Det kan exempelvis vara så att man vill dela med sig av sin affärsidé...

News Yesterday Today Tomorrow

Nytt.com är Sveriges nya nyhetssajt som låter dig samla alla favorittidningar på ett ställe.

Vi tillhandahåller ett stort antal guider med mängder av information, kostnadsfria räkneverktyg, mallar och dokument att använda fritt. I varje kategori finns många rabatter och erbjudanden från olika företag.

Ansvarig utgivare

Vi är en ny nyhetssajt som grundades 2021, bakom tidningen står Ny Media Sverige AB. Vårt mål är att tillhandahålla snabba nyheter som är relevanta för läsaren.

Ansvarig utgivare: Johan Sandwall
VD: Johan Sandwall

Annonsera

Nytt.com har många olika annonseringsmöjligheter.

För mer information vänligen gå till sidan för annonsering nedan.

Ny Media Sverige AB © All Rights Reserved